Hikmat Dalam Perkataan

Amsal 18:21,

“Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya (kematian atau kehidupan).”

Nasib dan masa depan kita sangat ditentukan oleh seberapa besar kemampuan kita mengendalikan mulut. Kita bisa dipercayakan Tuhan jiwa-jiwa, perkara-perkara besar dan sesuatu yang Continue reading