MENGENALI TANDA KEANGKUHAN

Matius 23:12,

“Dan barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.”

Apabila kita memilih untuk rendah hati (aktif), kita akhirnya ditinggikan (pasif). Kombinasi ini mempunyai implikasi menarik yang tidak selalu kita pikirkan. Sebenarnya apabila Continue reading